Stichting Simon de Heer

Na een benoeming tot tekenleraar aan de Kweekschool in den Haag vestigde De Heer zich in 1927 met zijn gezin in Bloemendaal. Hij liet hier aan de Duinwijkweg een landhuis met atelier bouwen. Op 3 april 1931 werd daar het derde kind, Cornelis Simon Dick (Kees) geboren. In de directe omgeving vond De Heer geliefde onderwerpen om te schilderen: de duinlandschappen, het meertje van Caprera en omliggende boerderijen.

Hij werkte twee dagen per week aan de Kweekschool en was een geliefd leraar, die zijn vak met enthousiasme uitdroeg. De overige tijd werkte De Heer als schilder, wat zijn ware hartstocht bleef. Hij maakte vele portretten en tot in de jaren '30 ook vele etsen, waaronder de bekende ets van Zwaansvliet.

 

(Afbeelding: Zwaansvliet)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 1929 werd hij lid van de Haarlemse kunstenaarsvereniging Kunst Zij Ons Doel, (KZOD), waar naar model werd geschilderd en exposities werden georganiseerd. Vanaf 1933 ontwikkelde zich een hechte vriendschap tussen De Heer en de debuterende Kees Verwey (1900-1995). Zij schilderden geregeld samen en De Heer maakte ook een portretschets van Verwey.

(Afbeelding: Portret van Kees Verwey, 1933).

 

 

 

Simon de Heer was een getalenteerd en gewaardeerd portretschilder. Uit de veelheid van portretten kunnen genoemd worden: Prof. Dr. Max Euwe aan het schaakbord, Dr. Jac. P. Thijsse, Prof. v.d. Berg v. Eysinga en dominee A.R. De Jong. De Heer had een bijzondere voorkeur voor het schilderen van kinderportretten, die ook door recensenten erg gewaardeerd werden. De schilder wist de kinderen tijdens het poseren te boeien met het verhalen en sprookjes. Ook zijn eigen kinderen, en later de kleinkinderen vereeuwigde hij meerdere malen.

 

(Portret van Hanne in een wit gebloemd jurkje, 1932)

 

 

 

 

 

 

 

 

    (De eerste lijn, Kees, 1932)