Stichting Simon de Heer

imon de Heer (1885-1970)

Simon werd geboren in de Beemster op 16 november 1885, als het negende kind van Trijntje de Heer-Noome (1846-1914) en Cornelis de Heer (1845-1891).

Hij was de kleinzoon van de bekende dammer Aris de Heer, naar wie de Beesterdamclub ‘Aris de Heer’ is vernoemd.

Omdat twee kinderen vlak na de geboorte waren gestorven, bestond het gezin met de kleine Simon uit zeven kinderen: Neeltje, Jan, Trijntje, Guurtje, Aris, Cornelis en Simon. Twee jaar later werd nog een zoon, Maarten, geboren.

(Op de foto staat Simon geheel rechts)

  

De boerenstand waartoe de familie De Heer behoorde, woonde in boerderijen verspreid over de gehele polder.

De familie De Heer verhuisde enige jaren na de geboorte van Simon van een stolpboerderij aan de Jisperweg naar een authentieke, vroeg zeventiende eeuwse, grotendeels houten stolpboerderij op de hoek van de Neckerweg en de Draayoordersloot.

Zij hielden varkens en koeien rond de boerderij, die werd gepacht van een grootgrondebezitter uit de Haag.

(Afbeelding: Stolpboerderij van familie De Heer aan de Neckerweg in de Beemster)

 

De belangstelling van de boerenzoon Simon richtte zich in zijn jeugd niet op de verzorging van de veestapel. Zijn interesse lag bij het natekenenvan de omgeving met potlood en papier. Deze aanleg om te tekenen openbaarde zich vroeg en rond zijn tiende jaar kon hij het Beemster landschap herkenbaar en gedetailleerd weergeven. De heer Klaas Laan (1867-1940), een huis- en rijtuigschilder uit de Beemster, had Simons talent opgemerkt en nam hem samen met zijn schildersknechten mee op tekentochten in het veld.

 

De eerste potloodtekeningen van Simon de Heer die bewaard zijn gebleven bestaan uit twee reeksen van tezamen veertig tekeningen, gemaakt tussen het voorjaar van 1899 en het najaar van 1900. Simon was toen dertien tot veertien jaar oud. Bijna alle bladen zijn gesigneerd met S de Heer of met de initialen SdH.

De tekeningen uit deze twee reeksen brengen de agrarische gemeenschap, die de Beemster toen was, in herinnering.

Simon documenteerde op persoonlijke manier zijn geboortestreek, één van de mooiste voorbeelden van een droogmakerij, die door ruimte en rust werd overheerst.

(Afbeelding: De Neckermolen in de Beemster)